VELKOMMEN!

Det Danske Shibaregister bliver ikke lŠngere opdateret.

I stedet henvises til det internationale Shibaregister

og DKK's Hundeweb
 
 
  Seneste opdateringer